Wierzymy, że sukces zależy od wiedzy, motywacji i umiejętności pracowników.

image
image

Z tych powodów głównym celem zarządzania zasobami ludzkimi Teknikal jest zatrudnienie najbardziej utalentowanych pracowników, którzy są otwarci na samodoskonalenie i wspierają innowacyjny system myślenia.

Bezustannie dbamy o to, by pracownicy rozwijali się dzięki niezbędnym szkoleniom. System nagród ma na celu zwiększenie liczby odnoszonych przez pracowników sukcesów i utrzymanie ich wzorcowych postaw i zachowań. Wśród priorytetów jest również wspieranie rozwoju zawodowego pracowników poprzez wspólne tworzenie planów karier.

Staramy się włączać pracowników do procesów mających miejsce w firmie stosując przejrzystą, równościową i partycypacyjną koncepcję zarządzania.
Opieramy się na podejściu zorientowanym na zaufanie we wszystkich naszych działaniach.

Zachęcamy wszystkich pracowników do realizacji zadań z myślą o tworzeniu wartości dodanej.

Przyjęliśmy w prowadzeniu firmy podejście pracodawcy wrażliwego na politykę jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Staramy się pielęgnować poczucie, że działając jako zespół zawsze jesteśmy silniejsi i odnosimy większe sukcesy.

Wspieramy proces innowacyjny skupiając się na szkoleniu wszystkich pracowników niezależnie od zajmowanych stanowisk.