Vi tror at suksess avhenger av våre ansattes kunnskap, motivasjon og ferdigheter.

Av disse grunner er hovedformålet med Tekn gode personaladministrasjon å ansette de mest talentfulle ansatte som er åpne for egen forbedring og som støtter det innovative tenke systemet.

image
image

Vi sørger for at våre ansatte blir utviklet med nødvendig opplæring. Vårt belønningssystem tar sikte på å øke de ansattes suksess og opprettholde sine eksemplariske holdninger og atferd. Blant våre prioriteringer er å støtte utviklingen av våre ansatte ved å skape sine karriereplaner sammen.

Inkluderer våre ansatte i våre prosesser med et gjennomsiktig, likt og deltakende ledelses begrep,

Basert på den tillits orienterte tilnærmingen i alle våre verk,

Oppmuntre hver av våre ansatte til å bli en ansatt som gir merverdi,

å vedta en tilnærmingsmåte som er følsom for retningslinjer for kvalitet, yrkes helse og sikkerhet og miljø,

Å gi følelsen av at vi alltid er sterkere og mer vellykkede som et team,støtte innovasjonsprosessen ved å legge vekt på opplæring for alle ansatte uavhengig av deres stilling,