Teknikal Aluminium er i samsvar med lovfestede og nasjonale regler om spørsmål som gjelder helse og sikkerhet og miljø i arbeidslivet. Selskapet vårt er klar over behovet for å gjøre mer for friske generasjoner og en bærekraftig verden. Av denne grunn tar vi hånd om at denne bevisstheten ikke går tapt både i selskapet og i vårt samarbeid med våre leverandører og kunder.

Vårt selskap, som utfører sin virksomhet innenfor virkeområdet for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Integrerte kvalitets styringssystemer, er mål null avfall, Ingen Ulykker/Yrkessykdommer. Den handler med stor bevissthet om å være proaktiv i helse, sikkerhet og miljø. Selskapet vårt gjør sitt ytterste for å bringe de ansatte til neste nivå dag for dag.