Věříme, že úspěch závisí na znalostech, motivaci a dovednostech našich zaměstnanců.

image
image

Z těchto důvodů je hlavním účelem HR managementu Teknikal zaměstnávat nejtalentovanější zaměstnance, kteří jsou otevření sebezdokonalování a podporují inovativní systém myšlení.

Zajišťujeme, aby naši zaměstnanci byli rozvíjeni s potřebným školením. Náš systém odměn je zaměřen na zvýšení úspěchu našich zaměstnanců a zachování jejich příkladných postojů a chování. Mezi naše priority patří podpora rozvoje našich zaměstnanců společným vytvářením jejich kariérních plánů.

Zahrnutí našich zaměstnanců do našich procesů s transparentním, rovnocenným a participativním konceptem řízení, Ve všech našich pracích vycházíme z přístupu orientovaného na důvěru. Povzbuzení každého z našich zaměstnanců, aby se stal zaměstnancem který poskytuje přidanou hodnotu,
Přijetí přístupu, který je citlivý na Politiku Kvality, Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci a Politiku Životního Prostředí,
Dávat pocit, že jsme jako tým vždy silnější a úspěšnější,

Podpora inovačního procesu zaměřením na školení pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich pozice,