Başarının çalışanlarımızın bilgi, motivasyon ve becerilerine bağlı olduğuna inanıyoruz, bu nedenle Teknikal’de İK yönetiminin temel amacı en yetenekli, motivasyonu yüksek çalışanları istihdam etmek, yenilikçi düşünce sistemini geliştirmek ve desteklemektir.

image
image

Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimleri almalarını sağlıyoruz. Ödül sistemimiz, çalışanlarımızın başarısını artırmayı, örnek tutum ve davranışlarını korumayı amaçlamaktadır. Çalışanlarımızın kariyer planlarını ortaklaşa geliştirerek gelişimlerini desteklemek önceliklerimizden biridir.

Şeffaf, eşitlikçi ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil ederek,
Tüm çalışmalarımızda güven yaklaşımını esas alarak,
Her bir çalışanımızı katma değer yaratan işbirlikçi olmaya teşvik ederek,
Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Politikalarına duyarlı bir yaklaşım benimseyerek,

Ekip olarak her zaman daha güçlü ve daha verimli olduğumuz hissini vererek,
Pozisyonu ne olursa olsun tüm çalışanların eğitimine önem vererek inovasyon sürecini destekleyerek,