ENERJİ POLİTİKASI

 Enerji politikasına uygun hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için gereken kaynakları sağlamayı,

Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer zorunluluklara uymayı,

Üretim ve tüm proseslerimizde kullanılan enerji yoğunluğunu düşürmeyi,

Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı,

Tesisimizin tüm üretim proseslerinin tasarım ve modernizasyonunda ve enerji verimli teknolojiler kullanmayı,

Enerji performansının iyileştirilmesine yönelik satın almalarda enerji verimli hizmet ve ürünleri tercih etmeyi,

Enerji yönetimi konusunda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi, tüm iş ortaklarımızla senkronize bir şekilde aynı hedefe doğru yürümeyi, etkili iletişim kurmayı,

İklim değişikliğinin etkileri ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliği konularında projeler geliştirerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda yapılan çalışmalara katkıda bulunmayı,

Enerji Yönetim Sistemimizi ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi ve güncel tutmayı,

Yukarıda geçen tüm amaçların gerçekleşmesini sağlamak için gerekenleri yapmak en samimi taahhüdümüzdür.

Genel Müdür

Mahmut Aydoğdu