Teknikal Aluminium vyhovuje právním a národním předpisům o BOZP a otázkách životního prostředí. Naše společnost si je vědoma nutnosti dělat více pro zdravé generace a Svět, ve kterém se dá žít. Z tohoto důvodu dbáme na to, aby se toto povědomí neztratilo ani v naší společnosti, ani ve spolupráci s našimi dodavateli a zákazníky.

Naše společnost, která vykonává své činnosti v rámci integrovaných systémů managementu kvality ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, se zaměřuje na nulový odpad, nulové nehody/nemoci z povolání. Působí s vědomím být aktivní v otázkách zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Naše společnost vynakládá veškeré úsilí, aby každý den posunula kulturu BOZP/životního prostředí svých zaměstnanců na další úroveň.