Teknikal Aluminium överensstämmer med lagar och nationella föreskrifter om arbetsmiljö och miljöfrågor. Vårt företag är medvetet om behovet av att göra mer för framtida generationer och en levande värld. Av denna anledning ser vi till att denna medvetenhet inte går förlorad både i vårt företag och i vårt samarbete med våra leverantörer och kunder.
Vårt företag, som utför sin verksamhet inom ramen för ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Integrerade kvalitetsledningssystem, riktar sig mot nollavfall, nollolyckor/arbetssjukdomar. Det agerar med den höga medvetenheten om att vara proaktiv i hälso-, säkerhets- och miljöfrågor. Vårt företag anstränger sig för att föra sina anställdas OHS/miljökultur till nästa nivå dag för dag.