Vår kvalitetspolicy syftar främst till att kontinuerligt förbättra vår kvalificerade arbetskraft som arbetar i produktionslinjen med den senaste tekniken och utrustade laboratorier. Dessutom är våra viktigaste mål att uppfylla våra kunders förväntningar på kvalitetsprodukter med ett nollfelmål och att ge högsta kundnöjdhet med teknisk support före och efter försäljning.

02
03
04
08
10

Vår kvalitetspolicy syftar främst till att kontinuerligt förbättra vår kvalificerade arbetskraft som arbetar i produktionslinjen med den senaste tekniken och utrustade laboratorier. Dessutom är våra viktigaste mål att uppfylla våra kunders förväntningar på kvalitetsprodukter med ett nollfelmål och att ge högsta kundnöjdhet med teknisk support före och efter försäljning.

Samtidigt som vi utför alla dessa aktiviteter strävar vi efter att bidra till landets ekonomi på högsta nivå. Vi är extremt känsliga för att vara ett företag som inte förorenar miljön och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sina anställda från alla arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Våra produkter produceras genom att uppfylla alla krav i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 integrerade kvalitetsledningssystem, i enlighet med TS EN 755-1, TS EN 755-2, TS EN 755-9, TS EN 573-3 TS EN 12020-1, TS EN 12020-2, TS EN 15088, Qualicoat, Seaside, Qualanod kvalitetsstandarder.

Alla kritiska kontrollpunkter har fastställts med de riskbedömningsförfaranden som utförts i alla processer från råvaruinmatning till transport. Med det tekniska stödet från produktionskvalitet och ytbearbetningslaboratorier utförs kontakt- och beröringsfri kvalitetskontroll processer som registreras. Dessutom kan alla processer övervakas med TVS-ERP Resource Planning-programmet av våra experter.

5S arbetsplatsorganisation och 8D globala problemlösningstekniker används aktivt i vår organisation. Dessutom fortsätter utbildnings- och certifieringsprocessen för bilkvalitetsstyrningssystemet IATF 16949 snabbt.