Handelsnamn:
Central registreringssystem nr:
Handelskammaren : Handelsregisternr:

Adress:
Registrerat inbetalt kapital: TL
Styrelseledamöter: