Teknikal Aluminium voldoet aan de wettelijke en nationale voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk en milieukwesties. Ons bedrijf is zich bewust van de noodzaak om meer te doen voor de gezondheid van de volgende generaties en een leefbare wereld. Daarom zorgen we ervoor dat dit bewustzijn niet verloren gaat, zowel in ons bedrijf als in onze samenwerking met onze leveranciers en klanten.

Ons bedrijf, dat zijn activiteiten uitvoert binnen het kader van ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 geïntegreerde kwaliteitsbeheersystemen, streeft naar een Zero Waste (geen verspilling), Zero Accidents/Occupational Diseases (geen ongelukken/ziektes) werking. We handelen met een groot bewustzijn om proactief te zijn in gezondheids-, veiligheids- en milieukwesties. Ons bedrijf stelt alles in het werk om de OHS/Environmental-cultuur (omgeving) van zijn werknemers dag na dag naar een hoger niveau te tillen.