Teknikal Aluminium vyhovuje zákonným a národným predpisom o BOZP a otázkach životného prostredia. Naša spoločnosť si uvedomuje, že je nevyhnutné urobiť viac pre zdravé generácie a pre svet, v ktorom sa dá žiť. Z tohto dôvodu dbáme na to, aby sa toto povedomie nestratilo ani v našej spoločnosti, ani v spolupráci s našimi dodávateľmi a zákazníkmi.
Naša spoločnosť, ktorá vykonáva svoje činnosti v rámci integrovaných systémov manažérstva kvality ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, sa zameriava na nulový odpad, nulové nehody/choroby z povolania. Koná s vysokým vedomím v otázkach zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Naša spoločnosť vynakladá maximálne úsilie, aby zo dňa na deň posunula kultúru BOZP/životného prostredia svojich zamestnancov na vyššiu úroveň.

Slúžime už mnoho rokov ako hlavný dodávateľ najväčších európskych systémov okien a dverí.
Sektor stavebníctva, systémových profilov, priemysel, nábytok, dekorácie, automobilový priemysel, elektrická energia, elektronika, osvetlenie a solárne systémy sú hlavnými sektormi, v ktorých poskytujeme udržateľné riešenia s dobrou kvalitou a vysokými štandardmi.
Náš exportný sortiment zahŕňa Anglicko, Taliansko, Španielsko, Belgicko, Nórsko, Švédsko, Dánsko, Poľsko, Holandsko, Rakúsko a všetky balkánske krajiny a predovšetkým Nemecko.
Naša továreň sa nachádza v organizovanej priemyselnej zóne Gebze Güzeller. Naše hliníkové profily sú certifikované podľa systémov manažérstva kvality ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Naše výrobky sú vyrábané podľa TS EN 755-1, TS EN 755-2, TS EN 755-9, TS EN 573-3 TS EN 12020-1, TS EN 12020-2, TS EN 15088, Qualicoat, Seaside, Qualanod štandardy kvality