Cieľom našej politiky kvality je predovšetkým neustále zlepšovanie našej kvalifikovanej pracovnej sily pracujúcej vo výrobnej linke s najnovšou technológiou a vybavenými laboratóriami. Okrem toho sú našimi najdôležitejšími cieľmi splniť očakávania našich zákazníkov na kvalitné výrobky s nulovým cieľom defektov a poskytnúť najvyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov s technickou podporou pred a po predaji.

02
03
04
08
10

Cieľom našej politiky kvality je predovšetkým neustále zlepšovanie našej kvalifikovanej pracovnej sily pracujúcej vo výrobnej linke s najnovšou technológiou a vybavenými laboratóriami. Okrem toho sú našimi najdôležitejšími cieľmi splniť očakávania našich zákazníkov na kvalitné výrobky s nulovým cieľom defektov a poskytnúť najvyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov s technickou podporou pred a po predaji.
Pri vykonávaní všetkých týchto aktivít sa snažíme prispieť k ekonomike krajiny na najvyššej úrovni. Sme veľmi citliví na to, že sme spoločnosťou, ktorá neznečisťuje životné prostredie a robí nevyhnutné opatrenia na ochranu svojich zamestnancov pred všetkými pracovnými úrazmi a chorobami z povolania.
Naše výrobky sú vyrábané tak, že spĺňajú všetky požiadavky integrovaných systémov manažérstva kvality ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, v súlade s TS EN 755-1, TS EN 755-2, TS EN 755-9, TS EN 573-3 TS EN 12020-1, TS EN 12020-2, TS EN 15088, štandardy kvality Qualicoat, Seaside, Qualanod.
Všetky kritické kontrolné body boli určené postupmi hodnotenia rizika vykonávanými vo všetkých procesoch od vstupu suroviny po expedíciu. S technologickou podporou laboratórií kvality výroby a povrchových úprav sa vykonávajú a zaznamenávajú kontaktné a bezkontaktné postupy kontroly kvality. Navyše, všetky naše procesy môžu monitorovať naši experti zamestnanci programu TVS-ERP Resource Planning.
V našej organizácii sa aktívne používa 5S Workplace Organization a 8D Global Problem Solving Techniques. Okrem toho proces školenia a prípravy certifikácie pre systém riadenia kvality automobilov IATF 16949 rýchlo pokračuje.