Našim zákazníkom poskytujeme služby nielen s profilovou výrobou, ale aj so spracovanými alebo hotovými výrobkami s najnovšími strediskami CNC a mechanického spracovania. Na montážnej linke tepelnoizolačnej bariéry je možné zábrany namontovať až do výšky 60 mm na profily vysoké až 300 mm a široké 320 mm. Mechanické vlastnosti profilov s tepelnoizolačnými bariérami sú kontrolované v súlade s normou EN 14024. Presné rezanie je vykonávané až do 5 mm s toleranciou ± 0,1 mm.
• Uhlové rezy je možné vykonávať od 350 mm do 6100 mm v dvojhlavových pílach.
• Vŕtanie, vykladanie a vysekávanie je možné vykonávať v excentrických lisoch
• Je možné vykonávať CNC frézovanie a vykladanie
Spracovanie profilu je možné vykonávať až do 6 100 mm na CNC strojoch.

Mechanický proces

Neváhajte nás kontaktovať, ak by ste chceli získať ďalšie informácie o našom mechanickom procese.