Veríme, že úspech závisí od znalostí, motivácie a schopností našich zamestnancov.

image
image

Z týchto dôvodov je hlavným účelom riadenia ľudských zdrojov Teknikal zamestnávať najtalentovanejších zamestnancov, ktorí sú otvorení sebazdokonaľovaniu a podporujú inovatívny systém myslenia.
Zabezpečujeme aby naši zamestnanci boli školení s potrebným školením. Náš systém odmeňovania je zameraný na zvýšenie úspechu našich zamestnancov a zachovanie ich ukážkových postojov a správania. Medzi naše priority patrí podpora rozvoja našich zamestnancov spoločným vytváraním ich kariérnych plánov.
Zahrnutie našich zamestnancov do našich procesov s transparentným, rovnocenným a participatívnym konceptom riadenia, Vo všetkých našich dielach vychádzame z prístupu orientovaného na dôveru , Povzbudiť každého z našich zamestnancov, aby sa stal zamestnancom ktorý poskytuje pridanú hodnotu, Prijatie prístupu, ktorý je citlivý na politiku kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a politiky životného prostredia, Dať pocit, že sme ako tím vždy silnejší a úspešnejší, Podporovať inovačný proces zameraním sa na školenia všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pozície,