Teknikal Aluminium overholder de retlige og nationale bestemmelser om arbejdsmiljø- og miljøspørgsmål. Vores virksomhed er klar over, at det er nødvendigt at gøre mere for sunde generationer og for en verden, der kan overleve. Derfor er vi opmærksomme på, at denne bevidsthed ikke går tabt både i vores virksomhed og i vores samarbejde med vores leverandører og kunder.

Vores virksomhed, som udfører sine aktiviteter inden for rammerne af ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Integreret kvalitet Forvaltningssystemer, er rettet mod nul-affald, nul-ulykker/erhvervssygdomme. Det handler med den store bevidsthed om at være proaktiv i sundheds-, sikkerheds- og miljøspørgsmål. Vores virksomhed gør alt, hvad der står i vores magt for at bringe OHS/Miljøkulturen for de ansatte op på næste niveau dag efter dag.