Nasza polityka jakości ma na celu przede wszystkim ciągłe doskonalenie wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy linii produkcyjnej dzięki użyciu najnowszych technologii i doskonale wyposażonych laboratoriów. Ponadto, do najważniejszych celów należy realizacja oczekiwań  klientów w zakresie jakości produktów, docelowo z zerowym poziomem wad produkcyjnych oraz zapewnienie najwyższego poziomu zadowolenia klientów z pomocy technicznej przed i posprzedażnej.

02
03
04
08
10
Nasza polityka jakości ma na celu przede wszystkim ciągłe doskonalenie wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy linii produkcyjnej dzięki użyciu najnowszych technologii i doskonale wyposażonych laboratoriów. Ponadto, do najważniejszych celów należy realizacja oczekiwań  klientów w zakresie jakości produktów, docelowo z zerowym poziomem wad produkcyjnych oraz zapewnienie najwyższego poziomu zadowolenia klientów z pomocy technicznej przed i posprzedażnej.

Realizując wspomniane działania, dążymy do wniesienia jakościowego wkładu w gospodarkę kraju. Wykazujemy szczególną wrażliwość w kwestii zanieczyszczania środowiska i podejmujemy niezbędne środki ostrożności, aby chronić pracowników przed wszelkimi wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi.

Produkty są wytwarzane zgodnie z wymaganiami zintegrowanych systemów zarządzania jakością ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz w pełni zgodne z normami jakości TS EN 755-1, TS EN 755-9, TS EN 573-3 TS EN 12020-1, TS EN 12020-2, TS EN 15088, Qualicoat, Seaside oraz Qualanod.

Wszystkie krytyczne punkty kontrolne zostały określone za pomocą procedur oceny ryzyka przeprowadzanych dla wszystkich procesów od pojawienia się surowca do wysyłki. Dzięki technologicznemu wsparciu laboratoriów zajmujących się jakością produkcji i wykańczaniem powierzchni, przeprowadzane i rejestrowane są kontaktowe i bezkontaktowe procesy kontroli jakości. Ponadto nasi eksperci mogą monitorować wszystkie procesy za pomocą programu do planowania zasobów TVS-ERP.

W firmie aktywnie wykorzystywane są również: organizacja miejsca pracy 5S oraz globalne techniki rozwiązywania problemów 8D. Ponadto szybko realizowany jest proces przygotowania szkoleń i certyfikacji w zakresie systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949.