Nazwa handlowa:

Centralny System Ewidencyjny nr:

Izba handlowa:
Nr rejestru handlowego:

Adres:

Wniesiony kapitał: Członkowie zarządu
TL: